ELSA Delegations to jeden ze sztandarowych projektów naszej sieci, dzięki któremu członkowie Stowarzyszenia mają możliwość czynnego uczestnictwa w spotkaniach i sesjach organizacji międzynarodowych. Jest to niepowtarzalna szansa, aby zostać świadkiem podejmowanych na poziomie dyplomatycznym decyzji oraz przekonać się jak wygląda praca w wybranych instytucjach. Delegaci mają możliwość pogłębienia wiedzy związanej z unikatowymi dziedzinami prawnymi. Każdego roku do udziału w odbywających się na całym świecie sesjach jest delegowanych ponad 300 przedstawicieli Stowarzyszenia.

ELSA posiada specjalny status lub współpracuje między innymi z: Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Radą Europy, Międzynarodowym Trybunałem Karnym (ICC) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Strona internetowa: delegations.elsa.org