Informacje (nasze projekty)

.
wolność słowa

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi.
We współczesnej wielokulturowej Europie coraz wyraźniej zaznaczają się bowiem spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa i prasy z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania innych wartości oraz szeroko pojmowanych praw człowieka.

Organizacja konferencji wynika z głębokiego przekonania, iż potrzeba więcej namysłu nad tymi problemami w kontekście współczesnego prawa i myśli polityczno-prawnej, zwłaszcza związanej z fundamentami demokracji liberalnej.

Najnowsze doświadczenia, związane z zamachem na redakcję francuskiego czasopisma „Charlie Hebdo” oraz reakcjami społecznymi na kryzys uchodźczy, pokazują jak bardzo niezbędny jest taki dyskurs zwłaszcza w kontekście kluczowych dla demokracji liberalnej wartości i idei polityczno-prawnych, jakimi są tolerancja, niedyskryminacja czy poszanowanie praw mniejszości.

Z powyższych założeń wynika szczegółowa tematyka konferencji. W pierwszym rzędzie organizatorzy chcieliby przedstawić aksjologiczne rozważania związane z miejscem wolności oraz samej swobody wypowiedzi w systemie wartości demokratycznych, umieszczając powyższą problematykę w kontekście doktrynalnym i konstytucyjnoprawnym. Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza sesja.

W dalszej części organizatorzy chcą przedstawić powyższe problemy w praktycznym kontekście funkcjonowania mass mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) w społeczeństwie informatycznym (II sesja). Namysł nad szczegółowymi problemami – mową nienawiści oraz obrazą uczuć religijnych będą tematem III i IV sesji.

Niezwykle istotnym wzbogaceniem konferencji będzie jej międzynarodowy charakter, pozwalający spojrzeć na doktrynę wolności słowa z różnych perspektyw zakorzenionych w odmiennych tradycjach i kulturach.

.
szariat

ELSA Poznań powraca do tematyki praw człowieka z kolejnym seminarium!

We współczesnym świecie duchowość odgrywa coraz mniejszą rolę? Czy zasady, którymi mają kierować się wyznawcy określonej religii ograniczają czyjąś wolność? Czy mogą wyznaczać granice swobody?

Człowiek od zawsze poszukiwał wolności – w na tle różnych wydarzeń społeczno-ekonomicznych problem wolności jako wartości indywidualnej był mniej lub bardziej eskalowany. Czy na pewno możemy przyjąć, że żyjemy w świecie wolnym, gdzie autonomia jednego człowieka wyznacza granice wolności drugiej osoby? Doniesienia medialne wskazują, że na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz wyraźniej rysuje się granica podziału między zwolennikami nieskrępowanej wolności religijnej a entuzjastami jej ograniczania.

Jak wolność wyznania wygląda w innych częściach globu? Co dzieje się z prawnonaturalnymi koncepcjami w świecie zdominowanym przez prawo religii? Co się dzieje, gdy normy religijne wymuszają na ludziach postępowanie w określony sposób i wpływają nawet na najbardziej intymne sfery życia?

Prawo szariatu to system oparty na zasadach religii islamu, która w pewnych założeniach jest bezkompromisowa. Jak jest rozumiana przez muzułmanów, a jak przez wyznawców innych religii? Jak ten problem postrzegają Europejczycy? Jaki jest realny wpływ norm religijnych na normy prawne w systemie szariatu? Czy prawo szariatu, w sposób naturalny, wynika z religii, czy też jest to surowy system prawa uzasadniony prawdami religijnymi?

Na te i inne pytania, podczas SEMINARIUM “Prawo szariatu – prawo religii czy religia prawa?”, odpowiedzi udzielą nasi goście: Youssef Chadid, dr Jacek Raubo, dr Juliusz Iwanicki, dr Damian Kokoć. Więcej informacji o gościach i samym wydarzeniu już wkrótce!

 

Stay tuned!

 

kiedy i gdzie?

03.03.2016, godz. 17:30, sala 4.7
Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Al. Niepodległości 53.

WSTĘP WOLNY

dla zainteresowanych możliwośc uzysknia CERTYFIKATU UDZIAŁU, szczegóły podczas wydarzenia.

Zapraszamy!

.

sem ucho

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka na certyfikowane seminarium pt. ” Uchodźstwo – przyczyna czy skutek pogwałcenia praw człowieka?”.

W związku z konfliktami zbrojnymi na całym świecie, problem uchodźstwa jest jednym z najczęściej poruszanych tematów. Jakie są cele i motywacje ludzi, którzy opuszczają swoją ojczyznę i podejmują niebezpieczną wędrówkę w kierunku Europy? Jakie są ich oczekiwania? Jakie są obawy Europejczyków i czy są oni w stanie im pomóc?

Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2016 roku o godz. 17.00 w sali Delta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 53).

Problem uchodźstwa z punktu widzenia prawa, polityki, ekonomii i historii. Oto kwestie, które poruszą, w swoich wystąpieniach, zaproszeni goście: prof. Roman Wieruszewski, dr Michał Urbańczyk i dr Agata Jawoszek.

Więcej informacji dostępnych jest na Wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!

.
pp

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland!

Zaistniej w środowisku prawniczym jako autor artykułu opublikowanego w recenzowanym ogólnopolskim czasopiśmie!

Temat tegorocznej edycji to „Polityka karania po nowelizacji kodeksu karnego w 2015 r.”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Zgłoszenia, składające się z artykułu oraz formularza zgłoszeniowego, będą przyjmowane do 22.02.2016 r. pod adresem mailowym:artykul@poznan.elsa.org.pl

Czytaj więcej »

.

elsa day

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka na jedyny w swoim rodzaju ELSA Day, który odbędzie się 25 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 53)

ELSA Day jest dniem, w którym wszystkie Grupy Lokalne tworzące Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, działające na terenie całej Europy, skupiają się na promocji praw człowieka i budzeniu świadomości wśród studentów prawa oraz młodych prawników, w kwestii nagminnego łamania tych praw.

Problemem, na który w tym roku szczególnie pragniemy zwrócić uwagę w ramach ELSA Day Poznaniu, jest dyskryminacja kobiet na tle seksualnym. Z powodu znacznej obszerności tego tematu, w centrum zainteresowania pozostawimy sytuację w Demokratycznej Republice Konga, stąd wydarzenie przybierze tytuł: „Światowa stolica gwałtu- dyskryminacja na tle seksualnym w Demokratycznej Republice Konga”. Za najtrafniejszą i najbardziej wyczerpującą formę projektu uznaliśmy seminarium połączone z panelem dyskusyjnym.

Naszym celem jest danie możliwości odbiorcom poznania zarówno prawnych jak i socjologicznych czy psychologicznych aspektów tematu oraz podzielenia się swymi własnym odczuciami, nakierowanymi na wypracowanie metod ochrony bądź zapobiegania przedstawionym w kazusie sytuacjom.


Więcej informacji dostępnych jest na Wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!

.

doksy

ELSA Poznań oraz Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM, do wzięcia udziału w II Edycji Konkursu z Doktryn Polityczno-Prawnych!

Konkurs składał się będzie z dwóch etapów, których szczegóły przedstawiono poniżej:

I etap eliminacyjny, który odbędzie się 1 grudnia 2015r. o godz. 10.30 w auli prof. Z. Radwańskiego w CIN, polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Zakres materiału na I etap obejmuje zakres zagadnień egzaminacyjnych z podręcznika do przedmiotu doktryny polityczno-prawne.

II etap finałowy, do którego awansuje sześć osób z najlepszym wynikiem z etapu I, odbędzie się w terminie wskazanym przez organizatora (połowa stycznia 2016 r.) i polegał będzie na wygłoszeniu przez jego uczestników komentarza do zestawu trzech wylosowanych tekstów źródłowych, z których to każdy będzie dotyczył innej epoki.Zakres wiedzy wymaganej od osób przystępujących do etapu II poszerzony zostanie dodatkowo o lektury dodatkowe, które wskaże jury.

Wystąpienia uczestników w etapie II oceni Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Zmierczak.

Uczestnicy II etapu mają zagwarantowane pozytywne oceny oraz zostaną nagrodzeni zwolnieniem z egzaminu z doktryn polityczno-prawnych!

Regulamin Konkursu dostępny jest TUTAJ.

Nie traćcie chwili! Chwytajcie za podręczniki i do zobaczenia na konkursie!

Newsletter

@

Pliki do pobrania

 

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.