Sekcje ELSA Poznań

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA działa w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej. Zrzeszając 30.000 członków z ponad 220 uniwersytetów w 42 krajach i posiadając trzydziestoletnie doświadczenie ELSA stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników.

Obecnie w Polsce ELSA działa w 16 grupach lokalnych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słubice, Stalowa Wola, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, na wszystkich wydziałach prawa i administracji zrzesza około 1000 aktywnie działających studentów.Działalność ELSA skupia się przede wszystkim na następujących programach:

 

STEP – (Student Trainee Exchange Programme) w ramach sekcji realizujemy Program Wymiany Praktyk Studenckich, dzięki któremu studenci naszego Wydziału podejmują praktyki zarówno lokalne, krajowe jak i zagraniczne, natomiast zagraniczni studenci mają szansę zdobywać doświadczenie w polskich kancelariach prawniczych.

Academic Activities – (Działalność Naukowa) organizowane są konkursy naukowe, wyjścia na rozprawy, wyjazdy do zakładów karnych. Studenci mają również możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych profesji prawniczych.

Seminars & Conferences – (Seminaria i Konferencje) to program, który zajmuje się organizowaniem szkoleń, warsztatów oraz naukowych seminariów i konferencji, a także letnich szkół prawa.

Marketing – jest to sekcja wspierająca pozostałe trzy programy w organizacji różnych przedsięwzięć, w szczególności poprzez przygotowywanie materiałów promocyjnych, zbieranie funduszy, pozyskiwanie podmiotów do współpracy.