Kluczowe projekty

 

Staramy się brać aktywny udział w realizacji wszystkich programów Stowarzyszenia. Przedstawiamy poniżej kilka projektów, z wieloletnią już tradycją, organizowanych przez ELSA Poznań w trakcie każdego roku akademickiego:

• DEP, czyli Dni Edukacji Prawniczej oraz ODPP (Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych) – to dwa projekty, mające na celu zaprezentowanie studentom zawodów prawniczych poprzez spotkania z ich przedstawicielami, warsztaty, prelekcje. Organizując je oraz biorąc w nich udział mamy szansę poznania wielu ciekawych ludzi, prawników, a także doskonalenie umiejętności, takich jak autoprezentacja czy rozmowa z pracodawcą.

• Konferencja Prawo i Medycyna – coroczne wydarzenie, podczas którego organizowane są spotkania zarówno z prawnikami jak i lekarzami, dyskutowane są problemy łączące obie te dziedziny- prawo i medycynę. Konferencja jest jednym z większych i bardzo profesjonalnych wydarzeń, jakie organizujemy – skupia wokół siebie nie tylko studentów prawa i medycyny, ale także licznych ekspertów w obu materiach oraz media.

• LKK (Lokalny Konkurs Krasomówczy) oraz Konkurs Prawa Rzymskiego- można pomóc przy organizacji tych projektów, ale można także wziąć w nich czynny udział, sprawdzając swoje umiejętności oratorskie, czy jak w przypadku drugiego – wiedzę z zakresu prawa.

• Targi Pracy- ich organizacja daje możliwość kontaktu z podmiotami poszukującymi przyszłych pracowników – prawników, zapoznanie się z ich wymaganiami i codzienną pracą. W tym wydarzeniu biorą udział kancelarie zarówno poznańskie jak i te większe – ogólnopolskie.