Historia ELSA Poznań

 

Powstanie ELSA International wiąże się z porozumieniem studentów z Polski, Węgier, Austrii oraz RFN w sprawie powołania do życia organizacji studentów prawa działającej na terenie Europy oraz jednoczącej młodych ludzi wokół wspólnych idei. Oficjalna proklamacja Stowarzyszenia nastąpiła 4 maja 1981 roku w Wiedniu.

ELSA Poznań, działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała jako czwarta z kolei Grupa Lokalna w Polsce.

17 maja 1990 roku dwunastoosobowy komitet założycielski uchwalił regulamin Grupy Lokalnej ELSA Poznań i dokonał wyboru pierwszych władz. Po około dwuletniej przerwie, ELSA Poznań wznowiła działalność w końcu 1993 roku i obecnie jest jedną z najaktywniejszych Grup Lokalnych w Polsce. Zrzesza ok. 100 osób, których liczba ciągle wzrasta.

W 2006 roku ELSA Poland obchodziła swoje 25-lecie. Główne obchody Jubileuszu 25-lecia ELSA Poland połączone z Walnym Zebraniem Delegatów ELSA Poland odbyły się w Poznaniu.

W 2011 roku ELSA świętuje 30-lecie swojego powstania. Z tej okazji w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia ELSA International połączone z XL International Council Meeting (zjazd przedstawicieli ELSA z 42 krajów Europy, odbywający się dwa razy do roku). Dodatkowo podczas ICMu została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego – International Conference on Energy Law.